Föreningens årsmöte i Helsingfors 25.4.2015 from. kl. 11.00. Anteckna datumet i era kalendrar med en gång! En mer exakt inbjudan till årsmötet samt information om mötets plats och program, kommer att publiceras på vår hemsida samt på facebook närmare årsmötet.