Ekipage inom fostran och rehabilitering

Ett hundekipage inom fostran och rehabilitering

Föreningen ordnar utbildningen i fortbildningsform för personer med examen inom utbildning, fostran, social- och hälsovård som är intresserade av att bekanta sig med hundassisterad verksamhet. För att få titeln hundekipage inom fostran och rehabilitering krävs att föraren har grundutbildning inom utbildning, fostran, social- och hälsovård och att föraren går kursen som föreningen ordnar, samt att hund och hundförare blir godkända av domare i ett arbetsprov. Kursen, som är en fortbildning för vuxna, omfattar teoretiska föreläsningar av lärare, fysio- och ergoterapeuter mm om hundassisterad verksamhet. Andra viktiga teman inom hundassisterad verksamhet är dokumentering av verksamheten, etiska aspekter av arbetet samt hund man tar in hunden på sin arbetsplats. Kursen omfattar även föreläsningar av experter inom hundens etologi och praktisk träning med hunden.

Hundar är välkomna med på kursen.

Kursens språk är finska.

Ansökan till kursen

Som medlem kan du ansöka till kursen som börjar en gång i året. På sidan aktuellt hittar du mer information om ansökningstid, kursens utbildningsort osv.

Lämplighetsprov

Lämplighetsprovet är tänkt för hundföraren som vill jobba med hundassisterad verksamhet och dennes hund. I provet utvärderas hundens lämplighet för arbetet genom olika moment. Man utvärderar hur hunden reagerar på främmande människor samt hur hunden beter sig i olika sociala sammanhang. Hunden behöver inte vara mästare i lydnad när den genomgår lämplighetsprovet, utan man tittar på hundens och förarens samarbetsförmåga. Man kan genomgå lämplighetsprovet innan kursen börjat. Hunden bör vara minst 1 år gammal vid testtillfället. En hund som blivit godkänd i lämplighetsprovet får bära Hundar inom fostran och rehabilitering ry:s elev-väst. Föraren får mer information innan provet.

Arbetsprov för ekipaget

Hundekipaget kan genomföra arbetsprovet efter att hundföraren blivit godkänd i kursen och hunden godkänts i lämplighetsprovet. Ett ekipage som redan arbetet länge kan få möjlighet att utföra arbetsprovet utan lämplighetsprov, men detta utvärderar domarna och föreningens styrelse.

Arbetsprovet kan avläggas på tre olika sätt:

  1. Arbetsprovet utförs på förarens och hundens egen arbetsplats eller i deras arbetsmiljö. 2 domare finns på plats och utvärderar hundens och hundförarens arbete tillsammans med klienten/klienterna eller patienten/patienterna. Man tar i beaktande både hundens arbetsförmåga, samt om hunden själv njuter av arbetet. Man utvärderar även hundförarens förmåga att föra hunden och kontakten med klienten. Hundföraren får noggrannare beskrivning av arbetsprovet innan provtillfället.
  2. Arbetsprovet kan utföras genom video. Videon skall filmas i ett, utan pauser eller klippningar. Videon skickas sedan till domarna innan ekipaget genomgår diciplintestet. Diciplintestet kan utföras i samband med ett lämplighetsprov. Hundföraren får noggrannare beskrivning innan inspelningen av videon.
  3. Arbetsprovet kan utföras i samband med ett lämplighetsprov. Detta är tänkt för de ekipage som arbetar på ett ställe dit domare inte får komma och man inte kan filma klienter/patienter. Hundföraren planerar ett arbetsprov som skulle passa den klientgrupp han/hon arbetar med och detta utförs med statister.

Innan arbetsprovet skall hundförare planera utförandet skriftligen och han/hon får även en blankett som en veterinär skall fylla i under en hälsogranskning av hunden.

Genom ett godkänt arbetsprov, får hunden bära föreningens officiella arbetsväst. Observera dock att hunden endast har rätt att i föreningens namn arbeta inom det område där den utfört arbetsprovet.

Som domare fungerar Katriina Tiira (FT, forskare inom hundens beteende), Leena Rajala (huvudutbildare av assistenthundar), Paula Leppänen (fysioterapeut), Annika Himanen (skolare av assistenthundar) och Päivi Latvala-Sillman (speciallärare).

Du kan anmäla dig till tester vid Nepton tjänsten som föreningen använder. Tjänsten finns vid https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=3305

Om du redan är medlem i föreningen och föreningen har din e-postadress, kommer du lättast in i tjänsten genom att klicka ”unohditko salasanan?”. Tjänsten skickar till din e-post ett nytt lösenord varefter du kan ändra den.

Om du inte ännu är medlem, vänligen registrera dig till tjänsten och ansök om medlemskap.

Vid problem vänligen kontakta föreningens kassör Eeva per e-post talousvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi eller telefon 040-7378028.

OBS! Förbjudet att kopiera text och bilder på föreningens hemsidor!