Föreningen hade sitt årsmöte 25.4.2015 i Helsingfors. Den nuvarande styrelsen återvaldes i sin helhet. Styrelsemedlemmarna tackar för förtroendet.
Tack för alla mötesdeltagare för visad aktivitet!