Literature and Articles

Literature:

Höök Ingeborg. 2012. Better Care with a Caredog. ABC for Therapy Dogs.

Höök Ingeborg. 2011. The professional therapy dog – a care dog on prescription.

These books are also available in Swedish. For more information go to http://www.vardhundskolan.se/litteratur

Ikäheimo Kaija 2013. Karvaterapiaa: Eläinavusteinen työskentely Suomessa.

Kahilaniemi Eeva 2016. Eläinavusteinen interventio. Asiakkaan toiminnallisuuden tukeminen koira-avusteisin menetelmin. http://www.voimatassu.fi

Final Projects, Master’s Theses and Doctoral Theses:

Ahonen Liisa. 2009. Sosiaalisen ilmapiirin tukeminen koululuokalla, kaksi erilaista lähestymistapaa. Master’s Thesis. University of Tampere. You can read the Finnish version here.

Handlin Linda. 2010. Human-Human and Human – Animal Interaction. Some Common Physiological and Psychological Effects. Doctoral Thesis. Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara. You can read the thesis  here.

Haake Marika, Pulkkinen Pirjo, Pellinen Kirsi. 2016. Final Project, Diaconia University of Applied Sciences. Pieksämäki. Ammatillinen koira-avusteinen työskentely sosiaalialalla. Harjoitukset ja apuvälineet käytännössä. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/116314/Haake_Marika_Pulkkinen_Pirjo_Pellinen_Kirsi.pdf?sequence=1

Kihlström-Lehtonen Heidi. 2009. Minä ja koirani. Koiran vaikutus toiminnalliseen hyvinvointiin. Master’s Thesis. University of Jyväskylä. You can read the Finnish version here.

Linnéa Löfroth. 2012. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen. Examensarbete. Ergoterapi. Arcada.

Vatanen Linda, Vesa Milja. 2016: BEd project. University of Tampere. Mitä ottaa huomioon koulukoiraa harkitessa? Opettajien ja rehtoreiden kokemuksia koulukoiran tuomisesta osaksi alakoulun oppimisympäristöä. https://drive.google.com/file/d/0BwzcpxKOE4MJZGkwTFE2a2NSUjQ/view

Vainio Iiris. 2016. Oppilaiden spontaanin kommunikaation muutokset koira-avusteisessa erityisluokassa. Tapaustutkimus eräässä pääkaupunkiseudun koulussa. Master’s Thesis. University of Helsinki, Faculty of Educational Sciences.

Articles:

Jääskeläinen Pasi. Ovatko koiranomistajat muita terveempiä. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. You can find the FInnish version  here.

Kokkonen Kaarina. Frida ja milli auttavat oppimaan. Lapsemme 2/2013. You can find the FInnish version  here

Travel Report:

Vilja Vähä-Aho’s report on her study trip to  Colorado. Vilja studies social work at University of Helsinki and is currently writing her Master’s Thesis on dog assisted child protections work. The purpose of her trip was to see how AAI is done in the USA, especially in the field of social work. You can find the Finnish version here: https://padlet.com/wiya/14ph45i4s6af/wish/114956569

Lecture:

Katriina Tiira, PhD, researcher. 2016. Muu eläinavusteinen toiminta ja sen tulevaisuus. https://www.pori.fi/material/attachments/hallintokunnat/talouspalvelut/tyollisyysyksikko/luonnollisestitoissa/luentomateriaalit/t1T4bq4Jl/Elainavusteinen_terapia_Pori_26112015_jakoon.pdf