Hundar inom fostran och rehabilitering

Hunden kan fungera som medarbetare inom arbetet för att främja hälsa och välbefinnandet hos människan. Inom hundassisterad verksamhet är den speciella interaktionen mellan hund och människan det viktigaste. Hunden kan fungera som en del av målinriktad verksamhet tillsammans med hundföraren som har examen inom utbildning, social- eller hälsovård.

Internationellt är hundassisterad verksamhet redan accepterat som en arbetsmetod inom social och hälsovård samt inom utbildning, och även i Finland ökar intresset för detta område. Hundar inom fostran och rehabilitering ry är en förening som grundats år 2010 av personer från olika områden inom social- och hälsovård samt utbildning. Vi har gott samarbete med Vårdhundskolan i Sverige, vilken bedriver liknande verksamhet.

Vårt mål är att öka samarbetet mellan de människor som redan jobbar inom området samt förbättra verksamhetsförutsättningarna inom branschen genom utbildning och stöd för de som intresserar sig för denna arbetsmetod. Vi vill även även öka förståelsen för denna verksamhet där hundföraren jobbar mot de mål som är uppsatta för personen. ”Kaverikoirat” i Finland är en verksamhet som ger personer möjlighet att ta del av hundens positiva verkan. Verksamheten baserar sig på frivilligverksamhet. Om denna verksamhet hittar du mera information på sida www.kennelliitto.fi/FI/koira/kaverikoira.

Som medlem får du ta del av ett kontakt inom området. Du får medlemsbrev till din e-post två gånger om året och du har möjlighet att delta i utbildningar ordnade av föreningen. Den årliga medlemsavgiften är 20 €. Bli medlem.

Välkommen!

SAMARBETSPARTNER

Finska Kennelklubbens assistans- och tjänstehundar och Green Care Finland ry