Hjärtligt välkomna!

Styrelsens mandat är tiden mellan årsmötena. Vid årsmötet har Ni även möjlighet att ställa upp som kandidat som styrelsemedlem eller suppleant.

Start: Lördag 9.4.2016 klockan 11.00
Plats: Validia kuntoutus Helsinki, Synapsia, Nordenskiöldsgatan 18 B, 00251 Helsingfors.
På andra sidan av gatan ligger Helsingfors gamla ishall och fotbollsstadion. Sjuans spårvagn stannar i närheten.

På mötet finns kaffeservering.

Agenda publiceras senare.