Hunden som stöd i hälsofrämjande arbete

Många hundägare har märkt den positiva effekt hunden har på deras hälsa. De dagliga promenaderna ute i naturen befrämjar både fysiskt och psykiskt välbefinnande. Ett husdjur tillför rytm och glädje till vardagen, samt möjligheten att umgås och träffa andra människor.

Man har i forskningar världen över kunnat påvisa hur beröring av hund påverkar människans välbefinnande på många olika sätt . Människan har ett primitivt behov av beröring. Beröring frigör en kemisk ”coctail” i kroppen, vilket påverkar oss positivt både fysiskt och psykiskt.

Många möjligheter

Forskningar har visat hur hundens närvaro får åldringar som lider av depression och personer med demens att le och bli piggare. Hos dessa personer har man kunnat se hur depressions-symptomen och ångesten avtar. Liknande effekter har man kunnat se hos olika sorters människor. Hundar finns i skolor och barnskyddshem på olika ställen i världen. Med hjälp av hund och hundförare kan barn tryggt lära sig styra sina känslor, och lära sig socialt samspel.

Psykiatriska patienter kan med hjälp av hund utforska nya rehabiliteringsmöjligheter. Ett djur kan lära även vuxna att uttrycka sig på ett nytt sätt. I USA används hund-assisterad verksamhet på många sjukhus och rehabiliteringsinstanser. I Finland skall hundarassisterad verksamhet även tas i bruk i fängelser.

”Att delta” och ”aktivering”

Med hundassisterad verksamhet använder vi inte bara hundens närvaro för att aktivera  människor. Hundföraren använder sin examen inom utbildning, fostran, social- eller hälsovård som grund för målsättningen för terapin. Hundens uppgifter varierar på basen av gruppens eller individens behov. Både målsättningar och utvärdering dokumenteras på samma sätt som övriga arbetsmetoder. Både hunden och individen är delaktiga och aktiva i terapisituationen.

Uppgifter och träning som görs tillsamans med djur är unika situationer. Varken avancerade maskiner eller iscensatta dramaövningar kan motsvara den ärliga interaktionen med ett levande djur.
Barnpsykiatern Boris Levinson lanserade termen ”husdjursterapi” på 1960-talet . Han hade märkt den positiva effekt hans hund hade på hans patienter. Hunden fick mycket slutna barn att öppna sig och delta i interaktion och aktiviteter.

koira-hyvinvoinnin-tukena_kuvaIntresset för djurassisterad verksamhet och forskning inom detta område har ökat under den senaste tiden. Teoretisk referensram för detta område är ännu rätt litet, men den akademiska världen runt om i världen har märkt värdet av denna sorts verksamhet. I framtiden kan vi väntas oss många intressanta forskningsprojekt om hundassisterad verksamhet inom utbildning, social- och hälsovård.