Jäsenyys

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry jäseneksi voivat liittyä henkilöt,

  • jotka ovat kiinnostuneita koira-avusteista työstä, ja
  • joilla on sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan koulutus.

Kannatusjäseneksi voi liittyä ilman koulutustaustaa. Jäsenellä ei tarvitse olla omaa koiraa. Hallitus tekee päätöksen uusiksi jäseniksi hyväksyttävistä henkilöistä.

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:llä on tällä hetkellä noin 220 henkilöjäsentä, joista valtaosa on varsinaisia jäseniä, osa kannatusjäseniä.

Jäsenedut

Jäsenetuina mm.

  • Facebook -keskusteluryhmä,
  • jäsenkirjeet,
  • soveltuvuuskokeet,
  • työnäytöt,
  • koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutus,
  • jatkokoulutukset
  • yms. tapahtumat.

Keväällä on tulossa uudet henkilökortit jäsenten tilattavaksi samoin kuin muita jäsentuotteita.

Jäsenmaksut

Yhdistyksen varsinaisena jäsenenä sinulla on mahdollisuus osallistua yhdistyksen järjestämään koulutukseen ja koirakon testaukseen.

Varsinaiset ja kannatusjäsenet saavat lisäksi tietoa kasvatus- ja kuntoutuskoirista.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksu on 30 euroa vuodessa (+ uuden jäsenen liittymismaksu 5 euroa jäsenmaksun lisäksi). Varsinaisen jäsenyyden edellytyksenä on sosiaali- terveys tai kasvatusalan koulutus.

Kannatusjäsenen maksu 10 euroa. Kannatusjäsenellä ei ole vaatimuksia koulutustaustan suhteen.

Liity jäseneksi

Voit liittyä Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n jäseneksi rekisteröitymällä yhdistyksen käyttämään Nepton jäsentietopalveluun

Seuraa palvelussa kerrottuja erillisiä rekisteröitymisohjeita.

Jäsenpalvelu lähettää rekisteröitymisen onnistuttua sähköpostitse suoraan jäsenmaksulaskun antamaasi sähköpostiosoitteeseen. Jäsenmaksu laskutetaan rekisteröintikuukauden lopussa tai seuraavan kuukauden alussa.

Mikäli Nepton jäsentietopalvelun käytössä on ongelmia, voit ottaa yhteyttä taloudenhoitajaan talousvastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi.

Kuntoutuskoirakko vanhuksen kanssa