Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op

Yhdistyksen ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun yhteistyössä järjestämä täydennyskoulutus on tarkoitettu sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja. Koulutus on olennainen osa polkua kasvatus- ja kuntoutuskoirakoksi.

Koulutus järjestetään lähi- ja verkko-opetuksena. Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Koulutuksessa käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös käytännön harjoitukset koirien kanssa.

Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön. Koulutus on myös hyvä tilaisuus verkostoitua muiden koira-avusteisesta työmuodosta kiinnostuneiden terveys-, kasvatus- ja sosiaalialan ammattilaisten kanssa.

On suositeltavaa, että koira-avusteista työskentelyä aloittava käyttäisi koiransa Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n soveltuvuuskokeessa ennen koulutuksen aloitusta.

Soveltuvuuskokeen läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Ilmoitamme tulevista soveltuvuuskokeista yhdistyksen verkkosivuilta ajankohtaista -osiossa sekä sosiaalisen median kanavillamme. Koulutukseen voi kuitenkin osallistua myös, vaikka koiran hankkiminen olisi ajankohtaista vasta tulevaisuudessa.

Opetusta koordinoi lehtori Heidi Kihlström-Lehtonen (Heidi.Kihlstrom@jamk.fi) Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Lue täältä lisää kasvatus- ja kuntoutuskoirakon polusta