kasvatus-ja-kuntoutuskoirakon prosessi

1. Koiran soveltuvuuskoe

Kenelle?
Yhdistyksen järjestämä soveltuvuuskoe on tarkoitettu kasvatus/kuntoutuskoirakoksi haluavalle ohjaajalle ja hänen koiralleen.

Tarkoitus?
Soveltuvuuskokeen tarkoitus on tarkistaa soveltuuko koira työskentelyyn eri tukea tarvitsevien ihmisten kanssa.

Mitä?
Soveltuvuuskokeessa arvioijat arvioivat koirakon soveltuvuutta työhön erilaisten pienten tehtävien avulla.

Lue lisää soveltuvuuskokeesta

2. Koira-avusteisen työskentelyn täydennyskoulutus 10 op

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Sen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Lue lisää täydennyskoulutuksesta

3. Omatoiminen harjoittelu

Koirakko harjoittelee omatoimisesti ja valmistautuu työnäyttöön.

Lue lisää omatoimisesta harjoittelusta

4. Työnäyttö

Kenelle?
Yhdistyksen järjestämä työnäyttö on tarkoitettu kasvatus/kuntoutuskoirakoksi haluavalle ohjaajalle ja hänen koiralleen.

Tarkoitus?
Työnäytössä tulee käydä esille, sekä kirjallisessa suunnitelmassa että varsinaisessa työnäytössä, koirasta tuleva erityinen hyöty asiakkaalle työtilanteessa.

Mitä?
Työnäyttö tehdään ensisijaisesti ammattihenkilön omassa työympäristössä, jonne arvioijat tulevat seuraamaan ennalta suunniteltua työskentelytilannetta.

Lue lisää työnäytöstä

5. Diplomoitu koirakko

Työnäytön läpäissyt koirakko on virallinen kasvatus- ja kuntoutuskoirakko, joka on oikeutettu käyttämään yhdistyksemme virallisia liivejä. Työnäytön suorittaneelle koirakolle luovutetaan Kasvatus- ja kuntoutuskoirakko diplomi suoritetusta työnäytöstä.