Kontaktinformation

Föreningens kontaktpersoner representerar många olika yrkeskårer inom utbildning, social- och hälsovård. Vi är alla intresserad av hundassisterad verksamhet inom våra yrkesområden och vill vidareutveckla denna verksamhet. Du kan ta kontakt med oss via e-post.

Styrelsen 2018 – yhteystiedot-kuva

Paula Leppänen, ordförande
puheenjohtaja(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Kirsi Kahela, sekreterare
sihteeri(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Sanni Laitila, vice ordförande, medlemssekreterare
varapuheenjohtaja(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Maria Sihvola, lämplighetsprov, arbetsprov, sociala medier
koirakoevastaava(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Taina Rinne och Riitta Birk, informationsansvariga
tiedotusvastaava(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Riikka Airo och Katja Ojanperä, suppleanter
varajäsen(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Andra aktörer:

Eeva Kahilaniemi, ekonomi
talousvastaava(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Heidi Kihlström–Lehtonen, JAMK utbildning
heidi.kihlstrom(at)jamk.fi

Tiina Siira, medlem produkter
jasentuotteet(at)kasvatus-kuntoutuskoirat.fi

Christina ”Nona” Borgström, internationella affärer

Katriina Tiira, forskningssamarbete