Nästa lämplighetsprov ordnas:

-Torsdag 2.10.2014 med start klockan 16.30 i Validia Kuntoutus Helsinki (Synapsia), Nordenskiöldsgatan 18
-Lördag 29.11.2014, start kl 11.00, samma plats.

Lämplighetsprovet är tänkt för hundföraren som vill jobba med hundassisterad verksamhet och dennes hund. Mer information om proven kan finnas här
Anmälan via e-post: koirakoevastaava@kasvatus-kuntoutuskoirat.fi . Välkomna!