Nästä lämplighetsprov ordnas på lördagen 12.3. 2016 i Validia Kuntoutus, Nordeanskiöldsgatan18 B, 00250 Helsingfors.

Anmälan via linken https://www.jasentieto.fi/public/Login.aspx?sid=3305

Välkomna!