Litteratur och artiklar

Slutarbeten, gradun och doktorsavhandlingar:

Ahonen Liisa. 2009. Sosiaalisen ilmapiirin tukeminen koululuokalla, kaksi erilaista lähestymistapaa.
Pro gradu -tutkielma. Tammerfors universitet. Läs pro-gradun här.
Linda Handlin. 2010. Human-Human and Human – Animal Interaction. Some Common Physiological and Physcological Effects. Doktorsavhandling. Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara.

I denna avhandling studerade man hormonella och fysiologiska förändringar hos ammande mödrar, och hos hundar och dess ägare under interaktion. Resultaten visade bl.a. att nivån av hormonet  oksytosin (”feel-good hormone”, har avslappnande effekt, minskar stress) ökade både hos ammande mödrar och hos hunden och dess ägare under interaktionen. I undersökningen deltog en kontrollgrupp som inte träffade hund. Slutsatsen var att regelbunden interaktion mellan hund och människa kan påverka både hunden och människa på ett positivt sätt. Du kan läsa avhandlingen här.

 

Kihlström-Lehtonen Heidi. 2009. Minä ja koirani. Koiran vaikutus toiminnalliseen hyvinvointiin.
Pro Gradu- tutkielma. Jyväskylän universitet. Läs gradun här.
Linnéa Löfroth. 2012. Ergoterapeuters arbete med hund som en del av ergoterapiprocessen.
Examensarbete. Ergoterapi. Arcada.

 

Tidningsartiklar:

Jääskeläinen Pasi. Ovatko koiranomistajat muita terveempiä. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim.
Läs artikeln här.

Kokkonen Kaarina. Frida ja Milli auttavat oppimaan. Lapsemme 2/2013. Läs artikeln här.

Litteratur:

Höök Ingeborg. 2012. Hund för Hälsa: vårdhundens ABC.
Höök Ingeborg. 2011. Hund på recept: den proffessionella vårdhunden.
Böckerna finns även på engelska. För mer information, besök sidan: http://www.vardhundskolan.se/litteratur

OBS! Förbjudet att kopiera text och bilder från föreningens hemsidor!