Vi har undertecknat ett nytt samarbets- och sponsoravtal med Planet Pet Society.  Planet Pet Society är en ny etisk produktfamilj, där 1% av avkstningen går till djurskyddsarbete. Under årets gång kommer företaget att synas på flera sätt I vårt arbete. Mer information om Pet Society hittar du här.