har börjat i Jyväskylä.

Utbildningen ordnas i samarbete med Enheten för hälsa vid yrkeshögskolan i Jyväskylä. Kursen innehåller 4 närstudieperioder där proffessionella från olika områden inom social-,hälsovård och utbildning föreläser om hundassisterad intervention. Dessutom föreläser personer med lång erfarenhet av hundskolning och hundens etiologi. Utbildningen innehåller även praktiskt träning med hunden.

Utbildningen innehåller även nätbaserade uppgifter.

Information om kommande kurser informerar förening om via hemsidan. Mer information om pågående utbildning får du av yrkeshögskolans utbildningsplanerare Sanna Peltola sanna.peltola@jamk.fi eller av föreningens utbildningsansvariga Heidi Kihlström heidi.kihlstrom@jamk.fi.