Yhdistyksen toiminta

Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry on eri aloilla työskentelevien ammattilaisten vuonna 2010 perustama yhdistys. Tavoitteenamme on yhdistää kaikkia koira-avusteisesta työmuodosta kiinnostuneita ihmisiä sekä tarjota koira-avusteiseen työskentelyyn liittyvää täydennyskoulutusta ja vertaistukea.

Edistämme tietoisuutta ammatillisesta ja tavoitteellisesta koira-avusteisesta työstä, jossa koira toimii ammattihenkilön työparina. Koira-avusteisessa työskentelyssä yhdistyy ammattihenkilön sosiaali-, terveys- tai kasvatusalan osaajuus sekä vahva eläinavusteisen työmuodon ja eläimen lajityypillisten käyttäytysmistarpeiden tuntemus. Työmuodossa koiraa hyödynnetään yhtenä toiminnallisena menetelmänä yhdistyksen eettisiä ohjeita noudattaen.

Prosessikaaviossa on esitettynä Kasvatus- ja kuntoutuskoirapolku

kasvatus-ja-kuntoutuskoirakon prosessi