Puheenjohtaja: Paula Leppänen

Paula on fysioterapeutti, joka on työskennellyt Invalidiliiton Käpylän (nykyinen Validia) Kuntoutuskeskuksessa selkäydinvammaisten ja aivovammakuntoutujien parissa. Koira-avusteisen työskentelyn Paula aloitti vuonna 2003. Paulalla on ollut kaikkiaan kaksi työnäytön suorittanutta koiraa, ja yksi soveltuvuuskokeen suorittanut koira. Paula toimii myös aktiivisisesti  vammaisurheilussa kansainvälisenä luokittelijana. Paula on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä.

Paula on myös yhdistyksen rahoitusvastaava ja yhdistyksen koulutustyöryhmän pj.

Varapuheenjohtaja ja jäsenvastaava: Sanni Laitila

Sanni on yläkoulun laaja-alainen erityisopettaja. Koira-avusteisen opetuksen myötä Sanni on siirtynyt osaksi myös alakoulun puolelle. Kääpiövillakoira Huugo toimii Sannin työparina nyt neljättä vuotta. Työnäytön he suorittivat keväällä 2018.

Sanni vastaa yhdistyksen jäsenasioista.

Sihteeri ja rahoitusvastaava: Katja Ojanperä

Katja on proviisori ja koulunkäynninohjaaja. Katja työskentelee tällä hetkellä yläkoulussa  koulunkäynninohjaajana. Työparina on parin vuoden
ajan ollut kultainennoutaja Mindi.
Katja toimii yhdistyksen sihteerinä.

Koirakoevastaava: Maria Sihvola

Maria on erityisluokanopettaja alakoulussa. Työparinaan hänellä on labradorinnoutaja Mimmi, joka on jo osa-aikaeläkkeellä. Marialla on luokassa kasvamassa työpariksi “lainakoira”,labradorinnoutaja Fila. Maria vastaa soveltuvuuskokeista ja työnäytöistä. Maria hoitaa yhdistyksen facebookin ylläpitoa. Maria kuuluu myös yhdistyksen koulutustyöryhmään.

Tiedostusvastaavat: Taina Järvi & Tiija – Sini Martikainen

Taina Järvi on luokanopettaja, erityisopettaja ja ranskan kielen opettaja. Tainan työparina on työskennellyt kolmisen vuotta Winston-beagle. Winston on suorittanut työnäytön 2019. Taina on kehittänyt Winstonin avulla erityisesti toiminnallista koira-avusteista vieraan kielen opetusta.

Tiija – Sini on AmO, sairaanhoitaja (YAMK) sekä Green Care – luonnon hyvinvointivaikutusten asiantuntija. Tiija – Sinin työkaverina sote – alan ammatillisessa koulutuksessa toimii Kerttu – neiti, joka on kolme vuotias labradorinnoutaja. Kerttu on suorittanut hyväksytyn työnäytön maaliskuussa 2021.

Taina ja Tiija – Sini vastaavat nettisivujen ylläpidosta, jäsenkirjeen laatimisesta sekä instagram-tilin kehittämisestä.

Varsinainen jäsen: Tiina Siira

Tiina työskentelee toimintaterapeuttina Hyksin Lasten ja nuorten sairaalassa lastenneurologiassa. Tiinalla on myös Kelan terapia-asiakkaita, joiden kanssa hän työskentelee toisinaan asiakkaan tarpeiden mukaan koira-avusteisesti. Työparina Tiinalla on 7-vuotias labradorinnoutaja Saana. Saana on suorittanut työnäytön syksyllä 2020. Suunnitelmissa on myös uuden pennun hankinta, josta tulisi kasvatus- ja kuntoutuskoira Saanan jäädessä eläkkeelle. Tiina on jäsenenä koulutustyöryhmässä.

Varajäsen: Anna Mattila

Anna on sosionomi (AMK) ja tehnyt kymmenen vuotta työtä lastensuojelun sijaishuollossa. Tällä hetkellä Anna työskentelee kiusaamisasioiden tuki- ja neuvontakeskuksessa koulukiusaamista kokeneiden parissa. Työparina on soveltuvuuskokeen suorittanut suursnautseri Josca.