Koira-avusteisen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus

Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö täydennyskoulutus 10 op

Aika    16.02.2018 – 25.05.2018
Ilmoittautumiset    08.01.2018 mennessä
Paikka    Jyväskylän ammattikorkeakoulu, Rajakatu 35, 40200 Jyväskylä
Kohderyhmä    Sosiaali- ja terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja.
Tavoite    Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.
Sisältö    Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Kurssilla käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontaktiharjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.

Koulutus sisältää 4 lähiopetusviikonloppua: 16.2.-17.2.2018 (pe–la), 23.3.-24.3.2018 (la-su), 20.4.-21.4.2018 (pe-la) ja 24.5.-25.5.2018 (to-pe).
Ensimmäisenä lähiviikonloppuna opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa. Yhdistyksen soveltuvuuskokeen läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Soveltuvuuskokeeseen on mahdollista osallistua ennen koulutusta tai koulutuksen yhteydessä.

Kouluttajat

Lähiopetuksessa on useita kouluttajia eri aloilta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Lisäksi koulutuksessa puhuu mm. allergia- ja astmaliiton edustaja. Opetusta koordinoi Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Hinta    998 € + alv 24% sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), sähköisen opetusmateriaalin sekä ensimmäisenä ja viimeisenä lähiopetuspäivänä kahvin/teen. Koulutuksen osallistuja vastaa itse majoituksesta sekä ruokailusta lähiopetuspäivinä.
Lisätietoja    Majoitus

Majoitusvaihtoehtoja Jyväskylän keskustassa, hyvien kulkuyhteyksien varrella mm.

Hotelli Milton www.hotellimilton.com (sopimushinnat JAMKin opiskelijoille)

Omenahotelli www.omenahotels.com/fi/hotellit/hotelli-jyvaskyla/

Lisää: http://jyvaskylanseutu.fi/matkailu/majoitus

Ilmoittautuminen ja toteutus: Suvi Salminen, koulutussuunnittelija, 050 372 2678, suvi.salminen@jamk.fi
Sisältö: Heidi Kihlström-Lehtonen, lehtori, heidi.kihlstrom@jamk.fi
Pidätämme oikeuden muutoksiin

Lisätietoja ilmoittautumisesta    Sitovat ilmoittautumiset 8.1.2018 mennessä JAMKin nettisivuilla.

Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen merja.hoffren@jamk.fi yksi A4-sivuinen liite jossa pyydetään kertomaan seuraavat asiat: koiran ikä ja rotu, koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa, yhdistyksen jäsenyys sekä onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.
Koulutukseen otetaan enintään 22 osallistujaa ja koulutuksen toteuttamisedellytyksenä on 16 osallistujaa. Valinnoissa otetaan huomioon hakijan koulutustausta ja koira-avusteisen menetelmän hyödynnettävyys omassa työssä, Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry:n jäsenyys sekä mahdollinen koiran soveltuvuuskokeen läpäisy. Tasavertaisten hakijoiden kesken ratkaisee ilmoittautumisjärjestys. Kaikille hakijoille ilmoitetaan valinnoista.