Koira-avusteinen kasvatus- ja kuntoutustyö-täydennyskoulutus 10 op

Koulutus antaa osallistujalle valmiuksia hyödyntää koira-avusteista metodia omalla alallaan. Koulutuksen käytyään osallistuja tuntee menetelmän hyötyjä ja rajoitteita sekä osaa soveltaa koira-avusteisia metodeja asiakastyöhön.

Aika ja paikka

22.9.–9.12.2018 (yht. 8 lähiopetuspäivää) Oulu

Kuva Eeva-Maija Vilmi

Kohderyhmä

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaiset, jotka tarvitsevat omassa asiakastyössään koira-avusteisia metodeja

Kouluttaja

Lähiopetuksessa on useita kouluttajia eri aloilta sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. Lisäksi koulutuksessa puhuu mm. allergia- ja astmaliiton edustaja. Opetusta koordinoi lehtori Heidi Kihlström-Lehtonen Jyväskylän ammattikorkeakoulusta.

Sisältö

Lähiopetuksessa tutustutaan koira-avusteisen työskentelyn perusteisiin ja eettisiin näkökulmiin, jotka ohjaavat työtä. Eri ammattialojen edustajat kertovat koira-avusteisesta työskentelystä omassa työssään. Koulutuksessa käsitellään koiran elekieltä sekä kasvatus-kuntoutuskoiran koulutukseen liittyviä asioita. Lähiopetukseen kuuluvat myös kontaktiharjoitukset koirien kanssa. Verkkotyöskentely keskittyy työmuodon teoreettisiin näkökulmiin. Verkkotyöskentely sisältää lisäksi ryhmäkeskusteluja ja kirjallisten töiden tekemistä. Verkko-opinnot täydentävät ja syventävät kontaktiopetuksessa hankittua tietoa.

Koulutus sisältää neljä lähiopetusviikonloppua: la–su 22.–23.9., 20.–21.10., 17.–18.11. ja 8.–9.12.2018 klo 9.00–16.00.

Ensimmäisenä lähiviikonloppuna opiskellaan ilman koiria. Samalla sovitaan tarkempi aikataulu koirien kanssa työskentelyyn kurssin muina viikonloppuina. Koiran kanssa työskentelyssä painotetaan ammatillista näkökulmaa. Koulutukseen voi osallistua myös ilman koiraa.

Yhdistyksen soveltuvuuskokeen (http://www.kasvatus-kuntoutuskoirat.fi/) läpäiseminen tukee sitä, että voi jatkossa työskennellä oman koiransa kanssa. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry järjestää soveltuvuuskokeita. Yksi koe järjestetään koulutuksen aikana, la 20.10. varsinaisen koulutuspäivän jatkoksi. Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry vastaa soveltuvuuskokeesta, sen kustannuksista ja ottaa vastaan soveltuvuuskokeen ilmoittautumiset.

Koulutuksen järjestävät Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu ja Koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä ry.

Lisätietoa: Paula Klemola etunimi.sukunimi@jamk.fi

Hinta

1290 € sisältäen opetuksen (lähijaksot ja etäopetus), koirat kasvatus- ja kuntoutustyössä -henkilökortin ja sähköisen opetusmateriaalin

Ilmoittautuminen

7.9. mennessä Pohjois-Pohjanmaan kesäyliopiston Oulun toimipaikkaan alla olevan ilmoittautumislinkin kautta (ilmoittautuminen ei ole vielä auki)

Lisäksi pyydetään lähettämään sähköpostitse osoitteeseen merja.hoffren@jamk.fi max. yksi A4-sivuinen liite, jossa  tulee ilmetä seuraavat asiat: koirakon mahdollinen aikaisempi työkokemus ja suunnitelma kuinka aiot hyödyntää koira-avusteista menetelmää työssäsi tulevaisuudessa. Lisäksi voit kertoa koiran iän ja rodun sekä oletko yhdistyksen jäsen ja onko koirakko suorittanut yhdistyksen soveltuvuuskokeen.

Lisätietoja http://www.pohjois-pohjanmaankesayliopisto.fi/fi/koira-avusteinen-kasvatus-ja-kuntoutustyo-taydennyskoulutus-10-op/

Koulutuksessa on rajoitettu osallistujamäärä.

Ilmoittautuminen on sitova. Viimeisen ilmoittautumispäivän jälkeen tapahtuvasta perumisesta laskutetaan puolet kurssimaksusta. Mikäli perumista ei tehdä lainkaan tai peruminen/keskeyttäminen tehdään koulutuksen alkamisen jälkeen, laskutetaan koko kurssimaksu. Peruutus tulee tehdä aina kirjallisesti. Kurssimaksut ovat ulosottokelpoisia (L 632/1998, 24 §). Kesäyliopisto ei palauta maksuja.