Koira-avusteisen työmuodon yksi tärkeimpiä kulmakiviä on koiran ja ohjaajan sujuva yhteistyö. Tämä vaatii molemminpuolista luottamusta ja hyvää kontaktia. Koulutuksessa tulee käyttää positiivisia koulutusmenetelmiä. Mahdollisia apuvälineitä käytettäessä on huolehdittava siitä, ettei niiden käyttö aiheuta koiralle epämukavuutta, haittaa tai vaaraa.

Koira-avusteisessa interventiossa käytettävän koiran tulee olla peruskoulutettu. Peruskäskyjen lisäksi koiran kanssa on hyvä harjoitella rauhoittumista. Myös käsimerkkien opettaminen koiralle voi olla hyödyllistä asiakastilanteissa. Turvallisuuden kannalta koiran on hyvä osata myös poistua tilasta käsi- tai äänimerkillä.

Omatoimisessa harjoittelussa koirakko harjoittelee koira-avusteista työmuotoa ohjaajan työpaikalla. Koirakon aloittaessa harjoittelun tulee siitä sopia työnantajan kanssa. Yhdessä työnantajan kanssa tulee suunnitella toimivat käytänteet koirakon toimintaan sekä ilmoittaa työmuodosta myös muulle henkilökunnalle. Materiaalit-kohdasta voi tulostaa ammattialakohtaiset esitteet työpaikalle.

Koirakon aloittaessa harjoittelun työpaikalla, tulee siitä myös ilmoittaa asiakkaille. Asiakkaalla tarkoitetaan tässä yhteydessä henkilöitä, joille sosiaali-, terveydenhuolto- tai kasvatusalan ammattilaiset tarjoavat koira-avusteista työmuotoa.

Koira-avusteisen työmuodon alkaessa tulee huomioida erityisesti koiran jaksaminen työpaikalla. On suositeltavaa, että ohjaaja dokumentoi koiran käytöstä niin asiakkaan kanssa työskennellessä, kuin yksin ollessa. Työpäivät eivät saa olla koiralle liian pitkiä. Työtilassa tulee olla koiralle lepopaikka, jossa koira saa rauhassa levätä.

Vinkkejä ja vertaistukea

Vinkkejä koira-avusteiseen työhön tai koirankoulutukseen yleisesti voi kysyä työmuotoa jo kauemmin käyttäneiltä ammattihenkilöiltä esimerkiksi yhdistyksen Facebook ryhmässä.
Opetusalan henkilöille löytyy oma ryhmänsä Opet ja koirat kasvatustyössä, puheterapeuteille koira-avusteinen puheterapia.

Huomioithan, että yhdistyksen eettisten sääntöjen mukaisesti koira-avusteisessa työssä käytettävän koiran kanssa ei saa harrastaa suojelua, IPOa, eikä muutakaan lajia, jossa koira koulutetaan hyökkäämään ihmisen kimppuun.

Kuntoutuskoira fysioterapian apuna